Kako sami sebi da se sklonite sa puta?

Na početku želim odmah da disclaimer-ujem! Inspiraciju za ovu temu dobio sam na sličnoimenom predvanju legendarnog Lazara Džamića koji je dobra dva sata pričao o životnim izborima, o narativu u

Šta je zajedničko u ribolovu i marketingu?

Kada je reč o životnim lekcijama, ribolov vas može naučiti skoro svemu. Čitanje dobrih knjiga takođe, Jim Rhon je jednom rekao “Dobra knjga vam može uštedeti 5 godina života” i