Šta je zajedničko u ribolovu i marketingu?

Kada je reč o životnim lekcijama, ribolov vas može naučiti skoro svemu. Čitanje dobrih knjiga takođe, Jim Rhon je jednom rekao “Dobra knjga vam može uštedeti 5 godina života” i to je istina. Ovde ću pisati o lekcijama koje možete naučiti od iskusnih, prekaljenih ribolovaca i primeniti ih u marketingu.Strpljenje, iskustvo i praksa su veštine […]